CODI ÈTIC I POLÍTICA DE COMPLIMENT

Els valors i principis ètics reconeguts internacionalment en la Declaració Universal dels Drets Humans, així com el rigorós compliment de la legalitat, constitueixen la base del Codi Ètic de RUBAU, al qual s’ha adherit PRENERGY, per ser empresa del Grup. Aquest codi té en compte el principi de responsabilitat Penal de les persones jurídiques recollit en l’ordenament jurídic espanyol i preveu i prohibeix l’existència de comportaments per part dels representants legals, administradors, empleats o qualsevol persona que estigui sotmesa a l’autoritat del personal de PRENERGY que puguin donar lloc a la responsabilitat del mateix. Es tracta de la norma fonamental que ha de regir el comportament dels empleats de l’empresa, en el desenvolupament de la seva activitat professional, així com en les relacions que mantinguin amb tercers. Els principis generals i els valors continguts en el Codi Ètic podran ser ampliats per polítiques i procediments específics de cadascuna de les matèries.

 

La corrupció i la frau frenen el desenvolupament econòmic i van en detriment de la justícia social i de l’estat de Dret, causant greus perjudicis a l’economia i la societat, i en molts casos faciliten les operacions de la delinqüència organitzada. RUBAU, erigida com a referent pels seus ferms compromisos amb els principis ètics, assumeix la responsabilitat de participar activament en el desafiament que constitueix la prevenció i la lluita contra la corrupció i el frau en tots els àmbits de l’activitat. La Política per a la prevenció de delictes i contra la corrupció i el frau, a la qual s’ha adherit PRENERGY per ser empresa del Grup, té la finalitat de projectar a tots els directius i empleats de PRENERGY, així com tercers que es relacionin amb la companyia, un missatge de rotunda oposició a la comissió de qualsevol acte il·lícit penal. Aquesta política acredita el compromís de PRENERGY amb la vigilància permanent i la sanció dels actes i les conductes fraudulents, de manteniment de mecanismes efectius de comunicació i conscienciació de tots els empleats i de desenvolupament d’una cultura empresarial d’ètica i honestedat, i envia un missatge rotund d’oposició a la corrupció i el frau a totes les seves manifestacions.