OFERTA DE SERVEIS

Estructuració de projectes des de “green field” fins a “ready to built – RtB” o “Commercial Operating Date – COD” en projectes propis o per a tercers. Aquesta gestió integral inclou tant l’estructuració tècnica (projectes, tramitacions, etc.) com la legal (mercantil i fiscal) com la financera (amb recursos propis o aliens segons la tipologia del projecte).

Subministrament i instal·lació de plantes solars d’autoconsum – amb o sense excedents – sense inversió per part del client, per pagament segons el consum d’energia, mitjançant un contracte bilateral de compra-venda a les instal·lacions del client. Això permet als nostres clients industrials i del sector terciari subministrar-se d’energia neta, sense assumir el cost de la inversió associada, i beneficiar-se d’un preu estable, sense les fluctuacions del mercat i a un preu més competitiu.

Prenergy ofereix la gestió integral de projectes per a tercers, des de l’estructuració tècnica (enginyeria, construcció, operació, manteniment, supervisió); la gestió legal (contractes PPA, EPC, comercialització d’energia, etc.); l’estructuració financera (recerca de finançament, convocatòries d’ajuts i inversió amb recursos propis); i la planificació i gestió administrativa (legalització, subvencions, gestió de societats vehicles, gestió d’actius, etc).